اتاق‌ها

اتاق‌های زیر در اقامتگاه سنتی نگار ارائه می‌شود:

  • اتاق یک‌نفره با سرویس بهداشتی خصوصی شامل صبحانه و اینترنت، ۴۰ هزار تومان
  • اتاق دونفره با سرویس بهداشتی خصوصی شامل صبحانه و اینترنت، ۸۰ هزار تومان
  • اتاق سه‌نفره با سرویس بهداشتی خصوصی شامل صبحانه و اینترنت، ۱۲۰ هزار تومان
  • اتاق چهار‌نفره با سرویس بهداشتی خصوصی شامل صبحانه و اینترنت، ۱۶۰ هزار تومان
  • اتاق پنج‌نفره با سرویس بهداشتی خصوصی شامل صبحانه و اینترنت، ۲۰۰ هزار تومان

صبحانه ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح سرو می‌شود.